HistoriaPolítica

Socialisme i nacionalisme (1912-1934) : escrits republicans, socialistes i comunistes – Andreu Nin

Descarga (PDF)

La característica més important de la present antologia rau en el fet que ens presenta un Nin inèdit, pràcticament desconegut tant dels interessats com dels estudiosos de la història. D’aquí que el criteri que ha imperat en la present selecció sigui el de l’exhaustivitat, el d’oferir en les dues primeres parts la pràctica totalitat -fins als límits on ens ha estat possible- dels articles que Nin va publicar entre 1912 i 1915.
Respecte al periode republicà predominen a bastament els articles publicats a El Poble Català, on Nin va col·laborar des de meitats de l’any 1912 fins a l’abril de 1914, per bé que el caràcter de les seves col·laboracions canvia quan ingressa a la Federació Catalana del PSOE.
Pel que fa a l’etapa socialista hi són majoritaris els articles publicats a La Justicia Social de Reus.
De l’etapa de la seva militància comunista hem seleccionat aquells articles en els quals Nin, com a màxim dirigent de l’Esquerra Comunista, exposa una síntesi del seu pensament i del pensament marxista i leninista sobre el fet nacional, i esbossa el programa d’actuació que ha de desenvolupar, a parer seu, la classe obrera davant els moviments d’alliberament nacional existents a l’Estat espanyol. (Introducció de Pelai Pagès, responsable de l’edició)

EL AUTOR

Andreu Nin i Pérez o Andrés Nin Pérez (El Vendrell, Tarragona, 4 de febrero de 1892 – Alcalá de Henares, Madrid, 20 de junio de 1937), fue uno de los personajes más importantes del marxismo revolucionario en España de la primera mitad del siglo XX.

Si bien se integró primero en las filas del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, pronto abrazó al sindicalismo revolucionario, ingresando en la CNT, la cual elegió como delegado al tercer congreso de la III Internacional y al congreso fundacional de la Internacional Sindical Roja.   Nin se convirtió en un personaje clave de ambas internacionales aun después de que  la CNT abandonara la III Internacional en 1922.

Vivió por un tiempo en Moscú, donde perteneció al equipo de León Trotsky.  Se adherió a la Oposición de Izquierda a partir de 1926, por lo cual tuvo que abandonar la URSS en 1930.  A su vuelta a España, Nin fue clave en la formación de la Izquierda Comunista de España (mayo de 1931), grupo afiliado a la Oposición de Izquierda Internacional, y formó parte de la Alianza Obrera e intervino en los sucesos de octubre de 1934 en Cataluña. Al fusionarse su grupo con el Bloque Obrero y Campesino para fundar el POUM (1935), fue nombrado miembro del comité ejecutivo del nuevo partido y director de su publicación, La Nueva Era. Fue también elegido secretario general de la Federación Obrera de Unidad Sindical (FOUS) en mayo de 1936.

En 1937 fue detenido por la policía política soviética, que actuaba clandestinamente en la zona republicana durante la Guerra Civil Española con la connivencia de los mandos Comunistas.  Luego de ser trasladado a Valencia y a Madrid, fue torturado y asesinado por orden del general Orlov, quien actuaba en nombre de Stalin. (Marxists.org)

Deja una respuesta