Un punto de encuentro para las alternativas sociales

Converxencia cara un novo proceso constituínte / Convergencia cara a un nuevo proceso constituyente

David Rodríguez

Converxencia cara un novo proceso constituínte

En toda canta análise escribín sobre o tema 15M sempre insistín no mesmo: para que ese movemento fose aínda máis eficaz estaba abocado a converxer (e digo converxer non deixarse guiar) co movemento obreiro e coa esquerda organizada. Debe ficar no esquecemento o ocorrido nas mobilizacións do pasado 12 de marzo en Vigo, coas súas dúas manifestacións separadas por uns cantos metros (unha de traballadores do Naval e outra do 15M), como mostra do descoñecemento mutuo de dúas culturas da esquerda que máis gañarían actuando en común. O acontecido onte en Madrid co caloroso recibimento á chamada Marcha Negra de mineiros de diversos puntos do estado, despois de protagonizaren, especialmente en Asturias, auténticas batallas coa policía, está chamado a marcar un fito nese proceso de converxencia.

Que a marcha rematase nun lugar emblemático para os mobilizados arredor do 15M como é a Porta do Sol e que durante o pasarrúas dos mineiros polo centro de Madrid os milleiros de persoas que os acompañaban entoasen, indistintamente, lemas como “que si, que si, que si nos representan” (un dos cantos por antonomasia do 15M) e “si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra” (lema clásico onde os haxa das mobilizacións obreiras), indica que o proceso de hibridación xa está en marcha.

Que todo isto acontecese no momento en que o Estado Español era oficialmente intervido e na véspera dun anuncio de recortes brutais, privatizacións e subida do IVE tamén para os produtos básicos (unha nova aplicación da doutrina do Shock) indica que esa unidade chega no momento preciso.

As portadas dos xornais da dereita tentaban camuflar estes dous feitos con macabras portadas de pasados atentados de ETA, procurando retomar o aborrecido discurso dos tempos da euforia económica do inimigo interior e do revisionismo da organización territorial do Estado e esquecendo que a derrogación polo Tribunal de Dereitos Humanos de Estrasburgo da chamada Doutrina Parot (que impide a redución legal de penas para os condeados a máis de 30 anos) non é máis ca outra mostra do grao de represión excepcional alcanzado por un poder xudicial remiso, por outra banda, a permitir calquera investigación sobre o franquismo (a diferenza da Arxentina que hai uns días condeou a Videla a 50 anos de prisión).

Nestes momentos de corrupción xeralizada na monarquía (Urdangarin e Helena de Borbón), na xudicatura (Dívar), nos poderes políticos (Gürtel), empresariais (Bankia, NoCaGa), eclesiásticos (Códice Calixtino); nestes momentos en que cómpre máis falar de réxime que de democracia (o rei presidindo Consellos de ministros, a pasokización do PSOE a través da “oposición responsable” rubalcabiana); nestes momentos de auténtica putrefacción das institucións é preciso traballar no horizonte dun novo proceso constituínte.

O ciclo iniciado coa Transición do franquismo está a rematar en rotundo fracaso. Hoxe, en que seguimos claramente a senda grega de empobrecemento das clases populares pola neglixencia dun goberno de concertación vendido ao capital, é hora dunha nova Transición na que a creación dun bloque social popular integrado polo movemento 15M, o movemento obreiro, os distintos movementos que reclaman unha república española e os movementos soberanistas das nacións sen estado conformen unha única fronte común que retome o programa básico que a Transición dos anos setenta traizoou: democracia real, xustiza social e dereitos nacionais.

Convergencia cara a un nuevo proceso constituyente.

En todos los análisis que he escrito sobre el tema 15M siempre insistí en lo mismo: para que ese movimiento fuese todavía más eficaz estaba abocado a converger (y digo converger no dejarse guiar) con el movimiento obrero y con la izquierda organizada. Debe quedar en el olvido lo ocurrido en las movilizaciones del pasado 12 de marzo en Vigo, con sus dos manifestaciones separadas por unos cuantos metros (una de trabajadores del Naval y otra del 15M), como muestra del desconocimiento mutuo de dos culturas de la izquierda que más ganarían actuando en común. Lo acontecido ayer en Madrid con el caluroso recibimiento a la llamada Marcha Negra de mineros de diversos puntos del estado, despues de haber protagonizado, especialmente en Asturias, auténticas batallas con la policía, está llamado a marcar un hito en este proceso de convergencia.

Que la marcha acabase en un lugar emblemático para los movilizados alrededor del 15M como es la Puerta del Sol y que durante el pasacalles de los mineros por el centro de Madrid los miles de personas que los acompañaban entonasen, indistintamente, lemas como “que si, que si, que si nos representan” (uno de los cánticos por antonomasia del 15M) y “si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra” (lema clásico donde los haya de las movilizaciones obreras), indica que el proceso de hibridación ya está en marcha.

Que todo esto sucediese en el momento en que el Estado español era oficialmente intervenido y en la víspera de un anuncio de recortes brutales, privatizaciones y subida del IVA también para los productos básicos (una nueva aplicación de la doctrina del Shock) indica que esa unidad llega en el momento preciso.

Las portadas de los periódicos de la derecha intentaban camuflar estes dos hechos con macabras portadas de pasados atentados de ETA, procurando retomar el aburrido discurso, de los tiempos de la euforia económica, del enemigo interior y del revisionismo de la organización territorial del Estado y olvidando que la derogación por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la llamada Doctrina Parot (que impide la reducción legal de penas para los condenados a más de 30 años) non es más que otra muestra del grado de represión excepcional alcanzado por un poder judicial remiso, por otra banda, a permitir cualquier investigación sobre el franquismo (a diferencia de Argentina que hace unos días condenó a Videla a 50 años de prisión).

En estos momentos de corrupción generalizada en la monarquía (Urdangarin y Elena de Borbón), en la judicatura (Dívar), en los poderes políticos (Gürtel), empresariales (Bankia, NoCaGa), eclesiásticos (Códice Calixtino); en estos momentos en que es más apropiado hablar de régimen que de democracia (el rey presidiendo Consejos de ministros, la pasokización del PSOE a través de la “oposición responsable” rubalcabiana); en estos momentos de auténtica putrefacción de las instituciones es preciso trabajar en el horizonte de un nuevo proceso constituyente.

El ciclo iniciado con la Transición del franquismo está acabando en rotundo fracaso. Hoy, cuando seguimos claramente la senda griega de empobrecimiento de las clases populares por la negligencia de un gobierno de concertación vendido al capital, es hora de una nueva Transición en la que la creación de un bloque social popular integrado por el movimiento 15M, el movimiento obrero, los distintos movimientos que reclaman una república española y los movimientos soberanistas de las naciones sin estado conformen un único frente común que retome el programa básico que la Transición de los años setenta traicionó: democracia real, justicia social y derechos nacionales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *